Ссылка на начало боя:

alex_kocharin [15] Customs_officer [15]
9 + 6 5 + 9
42 - 25 - 0 - 1 41 - 24 - 0 - 0
5420231533
415223153
7 ГО -8 ГР -7 ГВ -5 ГН 7 ГО -7 ГР -6 ГВ -6 ГН
31097 опыта -5.85 умелки8736 опыта -2.21 умелки