Ссылка на начало боя:

-Andre- [15] Scorp78 [15]
10 + 0 10 + 0
38 - 29 - 0 - 1 41 - 24 - 0 - 0
47104241963
1596127263
7 ГО -7 ГР -6 ГВ -5 ГН 7 ГО -7 ГР -7 ГВ -6 ГН
36224 опыта -5.85 умелки11280 опыта -2.84 умелки