Ссылка на начало боя:

Аэрендил [16] Maximum_Damange [16]
10 + 4 11 + 8
41 - 25 - 0 - 1 8 - 20 - 32 - 8
55241283
100142063
7 ГО -8 ГР -8 ГВ -6 ГН 8 ГО -9 ГР -8 ГВ -6 ГН
9726 опыта -2.93 умелки39188 опыта -5.77 умелки